Let them BE podcast

We all want our kids to flourish into the best version of themselves!

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Feb 10, 2023

Elke ouder wil dat zijn kind gelukkig is. Maar kinderen gelukkig laten zijn in een competitieve, materieel georiënteerde samenleving die voortdurend prestatie en succes nastreeft en zich veelal richt op het zich onderscheiden van anderen is een uitdaging. Hoe kunnen wij in zo’n maatschappij onze kinderen gelukkig laten zijn en is geluk maakbaar?
Ellen ging in gesprek met gezondheids- en welzijnseconoom professor dokter Lieven Annemans die daar veel onderzoek naar doet en er een aantal boeken over schreef, waaronder het boek: ‘Geluk vinden zonder het te zoeken’.
De boodschap is eenvoudig: Wil je dat je kinderen gelukkig zijn? Werk dan aan je eigen geluk! Professor Annemans legt een belangrijke nadruk op de rol van de ouders. “Als zij een gelukkig en zinvol leven leiden en voldoende ‘peace of mind’ vinden is dat zeer bevorderlijk voor het geluk van het kind.”

Friday Jan 27, 2023

Een begrijpelijke bezorgdheid van vele ouders is dat hun kinderen zullen opgaan in de massa die door de technocraten zal worden aangestuurd. Hoe kunnen we onze kinderen in hun eigenheid laten staan in tijden van massavorming en artificial intelligence? Wat zijn de ideale voorwaarden voor een kind om een eigen identiteit te creëren? 
Een gesprek met de ondertussen befaamde professor in de psychologie Mattias Desmet, auteur van het boek ‘De psychologie van het totalitarisme’.
“Ik hoop oprecht dat kinderen niet moeten opgroeien in een technocratie. Want in een totalitair systeem zal er niet veel gespeeld worden. De kinderen zullen van kleins af aan een technologische controle onderworpen worden.”
Professor Desmet wenst kinderen toe dat ze kinderen kunnen zijn en ons veel leren over de essentie van kind zijn.

Saturday Oct 08, 2022

Laat onze kinderen ongeremd en vrij spelen in een samenleving waarin er steeds meer regels en 'moetjes' zijn, waarin de focus ligt op prestatie en op productiviteit, en waarin bijna alles vanuit de ratio gebeurt. Dr. Ilse Van Loy, is een fervent aanhanger van het vrije spel. Ze pleit er vurig voor in haar boek: 'Moeder, waarom spelen wij zo weinig?' en vindt het zelfs levensnoodzakelijk.
 
 

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822